Muzeavonden

Muzeavonden

In de week van 15 novem­ber zijn er weer Muze­avon­den. Onze fluit­leer­lin­gen zijn te beluis­te­ren op vrij­dag 19 novem­ber, 19.00 in de Muze­hof­zaal. Toe­gang is gra­tis, wel even je CTB tonen als je 13 jaar of ouder bent. We heb­ben een mooi pro­gram­ma met fluit, solis­tisch én ensem­ble, en de pia­no­klas van Emi­le Engel is ook met enke­le leer­lin­gen vertegenwoordigd.

Comments are closed.