Muzeavonden

Muzeavonden

Er zijn weer Muze­avon­den! Maan­dag 14 febru­a­ri, dins­dag 15 febru­a­ri en don­der­dag 17 febru­a­ri tre­den leer­lin­gen van het Muze­col­lec­tief voor u op. Enke­le van onze fluit­leer­lin­gen zijn te horen op maan­dag 14 febru­a­ri, ook tre­den dan trom­pet- en viool­leer­lin­gen op. Aan­vang 19.00, toe­gang gra­tis. Let op: coro­na­toe­gangs­be­wijs is ver­plicht van­af 18 jaar, en van­we­ge de beperk­te zaal­ca­pa­ci­teit mag elke deel­ne­mer hoog­stens 2 gas­ten mee­ne­men. We maken er een mooi Valen­tijns­con­cert van!

Comments are closed.