Muzeavonden

Muzeavonden

In de week van 20 maart zijn er weer Muze­avon­den! Elke avond een ver­ras­sen­de mix van instru­men­ten, leef­tij­den en stij­len. De dwars­fluit is op maandag‑, woens­dag- en vrij­dag­avond ver­te­gen­woor­digd. Aan­vang 19.00, toe­gang gra­tis. Op maan­dag is de loca­tie de Eli­za­beth Kapel van Sut­fe­ne, Gewel­di­gers­hoek 39. De ande­re avon­den vin­den plaats in de Muze­hof­zaal van de Muzehof. 

Comments are closed.