Neflac fluitdag

Neflac fluitdag

Alvast voor in je agen­da: een super­leu­ke fluit­dag in samen­wer­king met Neflac (Neder­land­se Fluit Aca­de­mie) op zon­dag 10 novem­ber. We gaan heel veel samen­spe­len op aller­lei niveaus, o.a. onder lei­ding van en samen met de top-flui­tis­ten Emi­ly Bey­non en Jeroen Bron. Note­ren jul­lie de datum? Opge­ven kan met een sim­pel mailtje. 

Comments are closed.