Nieuwe cursussen

Nieuwe cursussen

Muziek Atelier
Muziek Ate­lier
Komend voor­jaar star­ten weer nieu­we cur­sus­sen voor vol­was­se­nen. Kijk op www.gerdienromeijn.nl/ensembles voor de moge­lijk­he­den. Inschrij­ven kan nog tot 1 februari!
Comments are closed.