Nieuwe regels

Nieuwe regels

De Muze­hof moet helaas van­af 6 novem­ber de vol­gen­de regels aan­hou­den, die afge­lo­pen dins­dag van over­heids­we­ge zijn opgelegd.
Voor ieder­een:
Het ver­zoek de 1.5 meter afstand in acht te nemen — geef elkaar de ruim­te. Leer­lin­gen komen met zo min moge­lijk begeleiders.
Voor 13 +:
Bij bin­nen­komst en bij het ver­plaat­sen in de open­ba­re ruim­te graag een mond­kap­je dra­gen (in het lokaal hoeft dat niet).
Voor 18 +:
De docent vraagt bij de ingang van het lokaal naar een coro­na­toe­gangs­be­wijs (CTB) van leer­lin­gen van 18 jaar en ouder.
Publiek bij optredens:
Voor publiek bij voor­speel­avon­den, optre­dens en ande­re eve­ne­men­ten moet het CTB getoond wor­den door ieder­een van­af 13 jaar.
We hopen op jul­lie begrip!
Comments are closed.