Odysseus

Odysseus

Het ver­haal van Odys­seus, de mythi­sche Griek­se held van de 1000 lis­ten, is het the­ma van de eind­voor­stel­ling 2017. Schrijf je snel in voor één of meer leu­ke muziek­pro­jec­ten en/of ga mee­hel­pen met het maken van het decor! Je kunt je inschrij­ven via www.muzecollectief.nl. Slui­tings­da­tum ver­lengd tot 27 mei. 

Comments are closed.