Opbrengst

Opbrengst

MuzehofBenefietconcert161215-0211 De opbrengst van het bene­fiet­con­cert is bekend! € 1150,00 kwam bin­nen via de kaart­ver­koop. Dit bedrag gaat in zijn geheel naar het Nood­fonds van Vluch­te­lin­gen­Werk. De col­lec­te voor muziek­in­stru­men­ten bracht € 771,25 op. Hier­van zal in elk geval de ud voor onze gast­spe­ler Mou­a­fak wor­den bekos­tigd. Het res­te­ren­de bedrag wordt nog aan­ge­vuld door exter­ne par­tij­en, zodat we nog iemand blij kun­nen maken. Bin­nen­kort volgt meer infor­ma­tie hierover.
De foto’s van dit fan­tas­ti­sche con­cert zijn gemaakt door Gui­do Bogert. Bij hem kun­nen foto’s ook wor­den nabesteld. 

Comments are closed.