Open Dag

Open Dag

Aan­staan­de zon­dag is het weer open dag in de Muze­hof! Van 13.00 tot 16.00 is er alle gele­gen­heid om te pro­be­ren, te luis­te­ren en infor­ma­tie te ver­za­me­len. Wij zijn te vin­den in lokaal 1.2! Toe­tiefloe­tie treedt bui­ten op om 13.30.

Comments are closed.