Open Dag en Doe Mee Week

Open Dag en Doe Mee Week

Zon­dag 12 sep­tem­ber is het Open Dag in de Muze­hof. Je kunt dan tus­sen 12.00 en 15.00 zoveel instru­men­ten uit­pro­be­ren als je wilt. Ook zijn er aller­lei work­shops en demon­stra­ties. Kijk voor meer info op https://www.muzehof.nl/agenda/open-dag.
Wil je lie­ver een 1 op 1 proef­les? Dat kan in de week daar­na. Kijk op de site van Het Muze­col­lec­tief: muzecollectief.nl en neem direct con­tact op met de docent om je aan te melden.
Speel je al een instru­ment? Dan kun je ook mee­doen in een ensem­ble, band of orkest. Op de site van het Muze­col­lec­tief lees je wat er alle­maal moge­lijk is.

Comments are closed.