Open lessen

Open lessen

Dwarsfluit Zutphen
In de week van 20 novem­ber zijn er open les­sen. Dat bete­kent dat u als ouders een kijk­je kunt nemen tij­dens de les van uw zoon of doch­ter. Natuur­lijk is er dan ook ruim­te voor vra­gen, opmer­kin­gen e.d. Voor­af opge­ven is niet nodig. Schikt deze week u niet, dan maken we graag een afspraak op maat! 

Comments are closed.