Open Podium

Open Podium

Syrinx en Talen­ten­klas­leer­lin­gen zul­len op 26 janu­a­ri optre­den tij­dens het Open Podi­um van de Han­ze­hof in het kader van het Nati­o­naal The­a­ter­week­end. Het pro­gram­ma in de prach­ti­ge Bui­ten­so­ci­ë­teit begint om 15.00. De toe­gang is gratis. 

Comments are closed.