Openbaar examen

Openbaar examen

Mar­jet, Skye en Fan­ny doen op zon­dag 1 juli hun open­ba­re gedeel­te van het C exa­men in de mooie Kapel op ’t Rijs­selt in Eef­de. Naast hen zul­len nog enke­le pia­nis­ten en een vio­list exa­men doen. Aan­vang 16.30, toe­gang is gra­tis! Voor Mar­jet zal dit tevens het laat­ste exa­men zijn wat ze bij ons gaat afleg­gen± zij is toe­ge­la­ten tot de voor­op­lei­ding van het ArtEZ con­ser­va­to­ri­um. Gefe­li­ci­teerd Marjet! 

Comments are closed.