Opstapcursus

Opstapcursus

OpendagMuzehof250513-090 (800x533)

Wil je eens in een kor­te cur­sus pro­be­ren of de dwars­fluit iets voor jou is? Dat kan! Tot de zomer­va­kan­tie kun je 4 les­sen vol­gen voor maar € 40,00. De eer­ste les is op woens­dag 4 juni om 14.00.
Je kunt voor deze cur­sus een fluit bij ons lenen, die je ook mee naar huis mag nemen om te oefenen.
Bij veel aan­mel­din­gen of te gro­te leef­tijds­ver­schil­len kan een extra groep wor­den gestart.
Geef je op door een mail­tje te stu­ren naar fluithofzutphen@gmail.com

Deze cur­sus is er ook voor ande­re instru­men­ten en wordt aan­ge­bo­den door ver­schil­len­de docen­ten van het Muze­col­lec­tief. Ga voor meer infor­ma­tie naar www.muzecollectief.nl

Na het vol­gen van een Opstap­cur­sus heeft de leer­ling, mits tij­dig aan­ge­meld, voor­rang bij plaat­sing voor het nieu­we cursusjaar.

Comments are closed.