Update Passies

Update Passies

En ook dit bericht is alweer ach­ter­haald: Mat­thäus Pas­si­on Zieu­went is afge­last, even­als het Hoog­te­pun­ten Con­cert in Ger­wen. Mat­thäus Pas­si­on Oir­schot en Johan­nes Pas­si­on Eer­sel staan nog on hold. 

Onze pas­sie­con­cer­ten komen er weer aan! De mees­te met ons gloed­nieu­we barok­or­kest La Sor­pre­sa. Kijk voor een over­zicht op https://www.barokorkestlasorpresa.nl/la-sorpresa.html

Comments are closed.