Repetitieweken

Repetitieweken

poster eindvoorstelling De Nacht
Mor­gen, van­af 23 juni, begin­nen de repe­ti­tie­we­ken voor het eind­pro­ject. Zoals elk jaar is er een the­ma. De hele voor­stel­ling, van muziek en dans tot toneel en decor, staat in het teken daar­van. Dit jaar is het the­ma “De Nacht”. We zien span­nen­de nacht­ta­fe­re­len en vro­lij­ke fees­ten bij maan­licht, maar ook kus­sen­ge­vech­ten en lied­jes voor het slapengaan.Theaterleerlingen maken sket­ches voor tij­dens de chan­ge­men­ten, som­mi­ge muziek­on­der­de­len wor­den ver­le­ven­digd met dans. Ook is er ieder jaar een decor­work­shop waar­bij leer­lin­gen zelf de decors maken. Docen­ten leve­ren zelf ook een muzi­ka­le bijdrage. 

Drie weken lang bruist het in de Muze­hof van inten­sief samen­wer­ken en heel veel voor­pret! Na die repe­ti­tie­we­ken mogen we op het gro­te podi­um van de Han­ze­hof het resul­taat pre­sen­te­ren in een fees­te­lij­ke voor­stel­ling op 16 juli 19.30.

Kaart­jes zijn van­af nu te koop bij de ensem­ble­lei­ders: € 10 nor­maal tarief, € 6 voor kin­de­ren tot 12 jaar. Ook de DVD van de voor­stel­ling is voor­af te bestel­len tegen de spe­ci­a­le prijs van € 10. Na de voor­stel­ling kost de DVD € 15. 

Hier­on­der vind je het repetitieschema:

Repe­ti­tie­sche­ma pro­ject­we­ken 2014

maan­dag 23 juni
16.00 – 17.00 Slaap­wan­de­laars GMB
dins­dag 24 juni
17.15 – 18.30 Lights will gui­de you GMB zaal (zang, pia­no), lokaal 2.3 (strij­kers)
woens­dag 25 juni
14.00 – 15.00 Pyja­ma-orkest Danshuis
18.15 – 20.30 The­a­ter GMB
don­der­dag 26 juni
16.15 – 17.15 Pyja­ma-orkest Sta­ring­col­le­ge Lochem
19.00 – 20.30 Thril­ler Night GMB
vrij­dag 27 juni
16.45 – 17.45 Eine klei­ne Nacht­mu­sik GMB
19.30 – 20.30 Night Dan­ce GMB
maan­dag 30 juni
16.00 – 17.00 Slaap­wan­de­laars GMB
19.00 – 20.00 Hijo de la luna GMB
dins­dag 1 juli
16.00 – 18.00 Decor bene­den­ver­die­ping en lokaal 1.2
17.15 – 18.30 Lights will gui­de you GMB zaal (zang, pia­no), lokaal 2.3 (strij­kers)
18.45 – 19.45 Eine klei­ne Nacht­mu­sik Danshuis
20.00 – 21.00 Night Dan­ce Danshuis
woens­dag 2 juli
14.00 – 15.00 Pyja­ma-orkest Danshuis
18.15 – 20.30 The­a­ter GMB
don­der­dag 3 juli
16.15 – 17.15 Pyja­ma-orkest Sta­ring­col­le­ge Lochem
19.00 – 20.30 Thril­ler Night GMB
vrij­dag 4 juli
16.45 – 17.45 Eine klei­ne Nacht­mu­sik GMB
19.30 – 20.30 Night Dan­ce GMB
maan­dag 7 juli
16.00 – 17.00 Slaap­wan­de­laars GMB
17.15 – 18.15 Hijo de la luna GMB
dins­dag 8 juli
16.00 – 18.00 Decor bene­den­ver­die­ping en lokaal 1.2
17.15 – 18.30 Lights will gui­de you GMB zaal (zang, pia­no), lokaal 2.3 (strij­kers)
18.45 – 19.45 Eine klei­ne Nacht­mu­sik Danshuis
20.00 – 21.00 Night Dan­ce Danshuis
woens­dag 9 juli
14.00 – 15.00 Pyja­ma-orkest Danshuis
18.15 – 20.30 The­a­ter GMB
don­der­dag 10 juli
van­af 15.30 Hijo de la luna GMB
16.15 – 17.15 Pyja­ma-orkest Sta­ring­col­le­ge Lochem
17.30 – 19.00 Har­py Dreams 0.5
19.00 – 20.30 Thril­ler Night GMB
vrij­dag 11 juli
16.45 – 17.45 Eine klei­ne Nacht­mu­sik GMB
18.15 – 19.15 Night Dan­ce Danshuis
maan­dag 14 juli
16.00 – 17.00 Slaap­wan­de­laars GMB
17.15 – 18.15 Hijo de la luna GMB
19.00 – 20.30 Thril­ler Night GMB
16.30 – 18.00 The­a­ter Bühr­mann Ubbens­zaal Hanzehof
dins­dag 15 juli
16.00 – 18.00 Decor bene­den­ver­die­ping en lokaal 1.2
16.00 – 17.00 Pyja­ma-orkest Danshuis
17.15 – 18.30 Lights will gui­de you GMB zaal (zang, pia­no), lokaal 2.3 (strij­kers)
18.45 – 19.45 Eine klei­ne Nacht­mu­sik Danshuis
20.00 – 21.00 Night Dan­ce Danshuis
woens­dag 16 juli
Door­loop in de Bühr­mann Ubbens­zaal van de Hanzehof
12.30 The­a­ter­leer­lin­gen + gitarist
12.45 Klei­ne Nacht­mu­sik +saxen
13.15 Lights will gui­de you home
13.30 Pyjamaorkest
13.45 Mond­schein (inter­mez­zo)
14.00 Har­py Dreams+ solo-harp
14.15 Hard Days Night
pauze/uitloop
15.00 Slaapwandelaars
15.15 A Night Like This
15.15 Mag ik dan bij jou (inter­mez­zo)
15.30 Konin­gin van de Nacht
15.45 ‘ Night Dance
16.00 Thril­ler Night
16.15 Hijo de la luna 

Comments are closed.