start ensembles

start ensembles

ToetiefloetieDe ensem­bles gaan bin­nen­kort weer begin­nen! Toe­tiefloe­tie en Syrinx star­ten op vrij­dag 19 sep­tem­ber. Je kunt voor bei­de ensem­bles nog inschrij­ven. Voor Toe­tiefloe­tie gaat dit via de Muze­hof, voor Syrinx via de Fluit­hof (zie pagi­na samen­spel). Ook voor vol­was­se­nen gaan er eind sep­tem­ber weer cur­sus­sen van start. Kijk op www.gerdienromeijn.nl voor meer informatie.

Comments are closed.