Stichting Leergeld

Stichting Leergeld

Stichting LeergeldSteeds meer kin­de­ren in Zut­phen en Warns­veld kun­nen om finan­ci­ë­le rede­nen niet mee­doen aan acti­vi­tei­ten die voor hun vriendjes/vriendinnetjes heel nor­maal zijn. Zij staan vaak let­ter­lijk aan de zij­lijn. Stich­ting Leer­geld Zut­phen wil deze kin­de­ren graag helpen!
Inmid­dels betaalt Leer­geld Zut­phen al voor veel kin­de­ren hun con­tri­bu­tie voor sport, zwem­les, muziek­les, kamp­week of school­bij­dra­ge. Maar we weten dat er toch nog kin­de­ren zijn die niét kun­nen meedoen.
Mis­schien ken je wel iemand die ook bij­voor­beeld op muziek­les wil, maar waar­van de ouders dat niet kun­nen beta­len. Of mis­schien ben je zelf wel een ouder die het moei­lijk vindt om het les­geld te betalen.
Wil je meer infor­ma­tie, kijk dan op http://www.leergeld.nl/zutphen

Comments are closed.