Syrinx in bieb

Syrinx in bieb

MuzehofUitvoering04072015-0111
Zater­dag 12 sep­tem­ber treedt Syrinx op in de Zut­phen­se bibli­o­theek in het kader van het Monu­men­ten­week­end. Op het pro­gram­ma: Piccolo’s in the Pub, Haydns Antho­niko­raal en de Schil­de­rij­en­ten­toon­stel­ling van Moessorgski.
Aan­vang 14.00, toe­gang is gratis. 

Comments are closed.