Syrinx in Driekant

Syrinx in Driekant

Talentenklas170416-0269Zon­dag 5 juni trad Syrinx op in de gloed­nieu­we ves­ti­ging van Drie­kant Bui­ten. Ook lie­ten Sara, Mar­jo­lei­ne, Marij­ne, Roze­ma­rijn en Anne zich solis­tisch horen. Tij­dens deze prach­ti­ge klan­ken genoot het publiek van een heer­lij­ke brunch en weten we dank­zij een inte­res­san­te lezing nu ook alles over vlin­ders! Een leuk nieuw en zeer geslaagd con­cept, voor her­ha­ling vatbaar!

Comments are closed.