Talenten en ensembles

Talenten en ensembles

In de prach­ti­ge Bui­ten­so­ci­ë­teit van de Han­ze­hof mogen de klas­sie­ke talen­ten en ver­schil­len­de Muze­hof- en Muze­col­lec­tief- ensem­bles weer optre­den en wel op zon­dag 22 april om 15.00 . Het belooft weer een mooie mid­dag te wor­den met een zeer divers pro­gram­ma. Kom luis­te­ren! De toe­gang is gra­tis, vrije gift na afloop. 

Comments are closed.