Talentenconcert

Talentenconcert


Een prach­tig con­cert van jong talent en jon­ge talent­vol­le ensem­bles vond plaats op zon­dag 19 april in de Lochem­se Schouw­burg. Marij­ne en Mar­jo­lei­ne tra­den solis­tisch op, daar­naast speel­de Syrinx en de talen­ten­klas ver­zorg­de een spet­te­rend slot!
Comments are closed.