Thema eindproject

Thema eindproject

Het the­ma eind­pro­ject 2019 is bekend: Water! Ach­ter de scher­men wordt al hard gewerkt aan de voor­be­rei­ding van de pro­ject­krant. Daar­in vind je weer aller­lei leu­ke ensem­bles om je voor in te schrij­ven, met alle­maal het the­ma ‘Water’ als rode draad. Het krant­je komt begin mei uit. Noteer alvast de datum van de eind­voor­stel­ling: zater­dag 13 juli, mati­nee om 14.00 en avond­voor­stel­ling om 19.00.

Comments are closed.