Uitslag bekend

Uitslag bekend

LiedjeswedstrijdDe win­naars van de lied­jes­wed­strijd zijn bekend! Dit zijn ze: 

Felien Samu­els ( 8 jaar) en Susan­ne Ray ( 9 jaar) met het lied­je: ‘Een leuk boek’ 

Amber Visch (15 jaar) schreef: ‘Sea creature’

Thijn Meij­er (15 jaar) won met zijn lied­je ‘One in a many’

De drie win­nen­de lied­jes uit­ge­ko­zen zul­len wor­den uit­ge­voerd op het Win­ter­con­cert op 16 decem­ber in de NH kerk te Gorssel. 

Daar­naast heb­ben Felien en Susan­ne ook de arran­ge­ment-prijs gewon­nen: leer­lin­gen van de Talen­ten­klas zul­len een arran­ge­ment schrij­ven bij hun lied­je en dit samen met de win­naars uit­voe­ren op 16 december.
Amber mag drie zang­les­sen vol­gen bij zang­pe­da­go­ge Ivet­te van Laar.
Thijn krijgt twee keer een coa­ching van lied­jes­schrij­ver Sybolt de Jong en een zang­les van Sabi­ne Brachthaeuser. 

Gefe­li­ci­teerd alle drie!!

Comments are closed.