Veiligheid rondom de fluitles

Veiligheid rondom de fluitles

In de Muze­hof doen we er alles aan om je vei­lig­heid te waar­bor­gen. Help je mee?
Ont­smet je han­den bij binnenkomst
Volg de aan­ge­ge­ven looproutes
Houd in het gebouw 1,5 meter afstand
Ouders mogen niet mee naar bin­nen ten­zij op afspraak
Wacht op de gang tot je wordt bin­nen­ge­roe­pen voor je les
In het lokaal pak je uit op de aan­ge­we­zen tafel
Je gebruikt de aan­ge­we­zen les­se­naar en ver­plaatst deze niet
Je maakt je fluit pas thuis droog
Je ver­laat de Muze­hof via de nooduitgang
Als je klach­ten hebt blijf je thuis en laat je je testen
Ben je fit genoeg, dan kun je op een digi­ta­le manier les krij­gen zolang het nodig is

Comments are closed.