Volwassenenavond

Volwassenenavond

Muziek Atelier
Woens­dag 14 mei zul­len vol­was­sen muzi­kan­ten zich laten horen op de voor­speel­avond voor volwassenen.
Muziek Ate­lier en Ensem­ble Oude Muziek zul­len optre­den, trio Anne Wes­ter­hof, Breg­je van Dam­me en Babet­te Blok­huis voe­ren twee delen uit van het trio voor twee flui­ten en cel­lo van Sta­mitz, Marije Hul­le­man speelt een deel uit een Bach­so­na­te. Behal­ve de dwars­fluit zijn er nog heel veel ver­schil­len­de ande­re instru­men­ten te beluisteren!
Kom genie­ten en wel­licht inspi­ra­tie opdoen!
Aan­vang 19.30, GMB zaal Muzehof.

Comments are closed.