Volwassenenavond

Volwassenenavond

We had­den weer een prach­tig con­cert op 22 april door onze vol­was­sen muziek­leer­lin­gen. Solis­ten en ensem­bles lie­ten zich horen. De pre­sen­ta­tie was in han­den van Ellen Zijm

Comments are closed.