Voorjaarsconcert

Voorjaarsconcert

Win­ter­con­cert in Gors­sel kon niet door­gaan… nu een vro­lijk Voor­jaars­con­cert. In de Han­ze­hof Bui­ten­so­ci­ë­teit hopen we dit voor­jaar weer mooie muziek te kun­nen maken. Alle muzi­kan­ten staat te pope­len om hun groep op het podi­um te laten horen!

Leer­lin­gen en docen­ten van Muze­hof en het Muze­col­lec­tief tre­den op. Te horen zijn aller­lei sfeer­vol­le muziek­stuk­ken in fris voor­jaars­the­ma. Er zul­len ensem­bles optre­den met muzi­kan­ten van alle leef­tij­den zoals Big Band regio Zutphen/Lochem, twee pop­bands, diver­se strij­kers- en fluitgroepen.

dins­dag 22 febru­a­ri 19.00 uur
Han­ze­hof Buitensociëteit
Coe­hoorn­sin­gel 1 Zutphen
kaart­jes kos­ten € 7,50
kaart­ver­koop: via een link, info volgt

Comments are closed.