Voorlopig geen live lessen

Voorlopig geen live lessen

Wat jam­mer nu toch, we mogen per 20 decem­ber geen les­sen geven of ensem­ble­re­pe­ti­ties hou­den, van­we­ge de over­heids­maat­re­ge­len in ver­band met coro­na. We hopen van­af 15 janu­a­ri weer in de Muze­hof terecht te kun­nen! Tot die tijd moe­ten we ons helaas behel­pen met les­sen op afstand. In je mail­box vind je er alle infor­ma­tie over. Ook het optre­den in de Wal­bur­gis­kerk is afgelast.

 

Comments are closed.