Eindvoorstelling Water groot succes

Eindvoorstelling Water groot succes

De eind­voor­stel­ling ‘Water’ was een feest. Ruim 600 bezoe­kers zagen een com­ple­te voor­stel­ling met 11 fan­tas­ti­sche muziek­on­der­de­len, afge­wis­seld met grap­pi­ge en ont­roe­ren­de sket­ches van Muziek­the­a­ter Schau­haus en solo-optre­dens van enke­le talent­vol­le leer­lin­gen. Op de foto het 27-kop­pi­ge fluit­or­kest met een ver­tol­king van Smetana’s Moldau. Het fraaie ach­ter­grond­beeld was één van de cre­a­ties van beel­dend kun­ste­naar Ruben de Waal, belich­ting en geluid waren weer in han­den van de onvol­pre­zen the­a­ter­tech­ni­ci van de Hanzehof.

Comments are closed.