Waterkunst

Waterkunst

Tij­dens het wach­ten in de kleed­ka­mers was er voor de jong­ste leer­lin­gen een work­shop water­kunst geor­ga­ni­seerd. Onder lei­ding van kunst­do­cen­te Esmee See­bregts maak­ten ruim 30 kin­de­ren de fraai­ste water­kunst­werk­jes. Op de foto één van de twee mooi­ste, die beloond wer­den met tic­kets voor het Arn­hem­se Watermuseum. 

Comments are closed.