We gaan weer beginnen!

We gaan weer beginnen!

Van­af 28 augus­tus star­ten de regu­lie­re les­sen weer. Kijk in je mail­box voor het lesrooster.

De ensem­bles star­ten iets later: Toe­tiefloe­tie op maan­dag 4 sep­tem­ber en Syrinx op dins­dag 12 september.

We maken er weer een mooi fluit­jaar van! Zet vast in je agen­da: 20 decem­ber Win­ter­con­cert in Gors­sel, 6 juli Eind­voor­stel­ling in de Han­ze­hof. Meer data volgen!

Comments are closed.