Kerstconcert

Kerstconcert

CB foto 2Ger­dien en Rem­ko tre­den op met Con­cer­to Baroc­co in een uit­voe­ring van het com­ple­te Wei­hnachts Ora­to­ri­um van J.S. Bach. Vrij­dag 13 decem­ber om 19.30 in de Stad­huis­hal te Hen­ge­lo. We spe­len op his­to­ri­sche instru­men­ten, dus ook op dwars­flui­ten uit de tijd van Bach!

Comments are closed.