Winterconcert

Winterconcert

IMG_1691 (800x533)Woens­dag 18 decem­ber mogen we weer genie­ten van het tra­di­ti­o­ne­le Muze­hof Win­ter­con­cert. Aller­lei ensem­bles, waar­on­der Toe­tiefloe­tie en Syrinx, zul­len zich laten horen, en ook dans en zang staan op het programma.
Dit jaar wor­den op deze avond ook de win­nen­de ver­ha­len van de Muze­hof ver­ha­len­wed­strijd voor­ge­le­zen door de win­naars zelf.
Gudu­la­kerk Lochem, aan­vang 19.00. Van­af 18.30 war­me drank­jes bij een vuurtje!Toegang: vrije gift.

Comments are closed.