Winterconcert

Winterconcert

Komen jul­lie alle­maal weer naar het jaar­lijk­se Win­ter­con­cert in Gors­sel? Woens­dag 20 decem­ber om 19.00 in de Her­vorm­de Kerk aan de Hoofd­straat. Van­af 18.30 spe­len de mid­win­ter­hoorns bij een lek­ker vuur­tje. Er zijn war­me drank­jes en koek voor ieder­een. Kaart­jes à € 5,00 te koop aan de balie van de Muze­hof of op de avond zelf aan de kerk. De helft van de opbrengst gaat naar Nati­o­naal Fonds Kin­der­hulp. Het pro­gram­ma is een mooie mix van muziek en dans, we gaan kerst­lied­jes horen, de gloed­nieu­we Wereld­Mu­ze­band treedt op en we slui­ten af met hét Hal­le­lu­ja-koor uit de Mes­siah van Hän­del. Komt allen!

Comments are closed.