Wintervoorstelling

Wintervoorstelling

Wintervoorstelling 2103
Het was een fan­tas­tisch con­cert op 18 decem­ber in de bom­vol­le Gudu­la­kerk in Lochem. Ensem­bles van jong tot oud tra­den op, en de win­naars van de ver­ha­len-en gedich­ten­wed­strijd droe­gen hun win­nen­de bij­dra­ge voor. De fluit­leer­lin­gen waren ruim ver­te­gen­woor­digd: Toe­tiefloe­tie trad op uit­ge­breid met extra Zut­phen­se en Lochem­se jon­ge flui­tis­ten, Syrinx speel­de maar liefst twee keer, waar­van Wachet Auf van Bach samen met de Toe­tiefloe­tie-flui­ters, Han­ne­ke Hiel­ke­ma speel­de met zan­ge­res Breg­je van Dam­me het prach­ti­ge Domi­ne Deus van Vival­di, en Zeno Deur­vorst musi­ceer­de met het Oude Muziek Ensemble.
foto’s Niek Warmoltz, Hob­by- en Freelancefotograaf

Comments are closed.