Zomervakantie

Zomervakantie

Op zater­dag 11 juli gaat de zomer­va­kan­tie in. In de week van 31 augus­tus staan we weer voor jul­lie klaar. De ensem­bles begin­nen medio sep­tem­ber. Eind augus­tus nemen we con­tact met jul­lie op over het nieu­we fluit­roos­ter. Ieder­een een mooie, ont­span­nen en zon­ni­ge vakan­tie gewenst! 

Comments are closed.