Zomervakantie

Zomervakantie

De zomer­va­kan­tie start met­een na de eind­voor­stel­ling op zater­dag 9 juli. In de week van 29 augus­tus gaan we het nieu­we roos­ter maken. Bestaan­de leer­lin­gen krij­gen hier­over bericht. Alle les­sen star­ten in de week van 5 sep­tem­ber. Fij­ne vakan­tie allemaal!

Comments are closed.