Zomervakantie

Zomervakantie

De zomer­va­kan­tie is begon­nen en duurt tot en met 27 augus­tus. In de week van 20 augus­tus neem ik con­tact met jul­lie op om in over­leg het nieu­we fluit­les­roos­ter te maken.
Toe­tiefloe­tie start op maan­dag 4 sep­tem­ber, Syrinx op dins­dag 12 september.

Een heer­lij­ke vakan­tie wens ik jul­lie allemaal!

Comments are closed.