Zomervakantie

Zomervakantie

Van­af maan­dag 3 juli t/m vrij­dag 28 augus­tus is het zomer­va­kan­tie. De docen­ten nemen in de week van 21 augus­tus con­tact met je op om afspra­ken voor het nieu­we sei­zoen te maken. Alle Fluit­hof-leer­lin­gen en hun ouders een heer­lij­ke zomer gewenst!

Comments are closed.