Zonnebloemconcert

Zonnebloemconcert

WinterconcertMuzehof2012-213 Zater­dag 14 decem­ber tre­den Syrinx en Toe­tiefloe­tie op voor oude­ren en men­sen met een beper­king in een con­cert geor­ga­ni­seerd door Stich­ting de Zon­ne­bloem. Ook strij­kers­groe­pen en koren zul­len optre­den. Aan­vang 14.00 in Het Licht­punt aan de W. Dreeslaan.

Comments are closed.