Samenspel

Samenspel

De Fluit­hof maakt deel uit van het Muze­col­lec­tief en werkt samen met de Muze­hof. Hier­door kun­nen wij samen­spel bie­den voor elk niveau en elke leeftijdscategorie.
Hier­on­der een over­zicht. Klik op een link voor meer infor­ma­tie of om je aan te melden.
Ook bin­nen de les wordt gere­geld samen­ge­speeld met mede­leer­lin­gen en docent. Meer­ma­len per jaar is er gele­gen­heid om deel te nemen aan pro­jec­ten en optre­dens, zoals: voor­speel­avon­den, ensem­ble­con­cer­ten, fami­lie­con­cert, win­ter­con­cert en de jaar­lijk­se gro­te slot­uit­voe­ring in de the­a­ter­zaal van de Hanzehof.

 

Voor kinderen en jongeren
Prijs aan­mel­den
Toe­tiefloe­tie ( 8 t/m 12 ‚van­af  1e lesjaar) € 95,00 30 les­sen muzehof.nl
Bands prijs zie web­si­te Muzehof  muzehof.nl
Syrinx ( flui­tis­ten 15 +, gevor­derd niveau) € 125,00 15 les­sen* FLUITHOF!

 

Voor volwassenen
Prijs
aan­mel­den
Syrinx (gevor­der­de fluitisten) € 125,00 15 les­sen* FLUITHOF!
Muziek Ate­lier (alle niveaus) prijs zie web­si­te Muzecollectief 5 les­sen Muze­col­lec­tief!

* daar­naast gra­tis deel­na­me aan het eind­pro­ject, dat zijn 5 extra repe­ti­ties + generale.

NB Alle prij­zen zijn per deel­ne­mer voor de hele cur­sus en exclu­sief BTW voor deel­ne­mers boven de 21 jaar.

Geef je op om vrijblijvend een keer te komen kijken / meespelen